JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.

Lektor

Zapsaná mediátorka a facilitátorka, využívající v práci s konfliktem, kromě svého právnického vzdělání, také znalosti a dovednosti získané mnoholetou prací pro celorepublikové útvary policie a policejní prezidium. V rodinných konfliktech facilituje tzv. případové konference pro OSPOD a rozvíjí mezioborovou spolupráci.