Rodinné právo pro neprávníky – ONLINE

Seminář je určen všem, kteří se potřebují zorientovat v oblasti rodinného práva. K tomu vám dopomůže pohled očima soudce odvolacího soudu, který vám zpřehlední aktuální judikaturu, současné právní úpravy a potřebné postupy pro uplatnění nároku v soudním řízení. 
 
Seminář vám odpoví na  otázky ohledně:
  • rozvodu manželství
  • péče o nezletilé na dobu do i po rozvodu manželství rodičů
  • výživného mezi manželi za trvání manželství i pro dobu po rozvodu, výživného pro děti (zletilé i nezletilé) a výživného pro neprovdanou matku
  • společného jmění manželů, jeho modifikací a vypořádání.
 
Seminář je připraven ve dvou nezávislých online - modulech. První modul se věnuje problematice rozvodu manželství, péčí o nezletilé a stanovení výživného. Druhý modul zodpovídá na otázky vypořádání společného jmění manželů. 
 

Přednáší:

Mgr. Šárka Hájková, soudkyně Krajského soudu v Praze, členka Republikové rady Soudcovská Unie.

Moderuje:

PhDr. Dana Potočková, MDr., výkonná ředitelka CMI 

Cena modulu:

1.700 Kč