Jak nastavit fér výživné

Dohoda o výživném může být náročná, i když všichni zúčastnění mají dobrou vůli. Rodiče se často na stanovení „fér“ výživného neshodnou, protože mají mylné představy o výši čistého příjmu toho druhého.

Kurz vás naučí lépe pracovat s fakty a ekonomikou rozvodu. Zorientujete se ve stanovení čistého příjmu rodiče a nastavení adekvátní výše výživného. Zaměříme se na typologii příjmů, nejčastější chyby v určení čistého příjmu a vliv daňových úlev na naplnění dohod. Ukážeme si, jak zjišťovat čistý příjem u rodičů OSVČ a srovnat příjmy osob samostatně výdělečně činných s příjmy ze zaměstnání.  

Kurz vám nabídne návod pro stanovení příjmu a nastavení „fér“ výživného, které bude udržitelné i z dlouhodobého hlediska.

Kurz nabízíme ve dvou formátech. V prezenční formě je určena zejména zájemcům o hlubší interakci s lektorem a rozbor konkrétních příkladů z praxe. Online formát – webinář – nabízí sledovat teoretická východiska a prezentaci lektora.    

Kurz je vhodný pro rodinné advokáty, mediátory, sociální pracovníky i rozvádějící se rodiče.

 Co se naučíte:

  • typologii příjmů rodičů a srovnat příjem OSVČ s příjmem ze zaměstnání;
  • stanovit výši čistého příjmu;
  • vyvarovat se chyb pramenících ze špatných odpočtů a daňových zvýhodnění;
  • využívat dostupné on-line nástroje pro stanovení výše výživného;
  • zpřehlednit a usnadnit vyjednávání o výživném.

Přednášející:

Ing. Veronika Mindlová

Cena:

Prezenční verze - 890 Kč

Online verze - 250 Kč (za jednotlivé díly webináře)