Miluju tě ... po svém

Na semináři prozkoumáte specifika rozchodových dohod v toxických vztazích, které jsou plné manipulace a mocenských bojů. I když se zdá prostor pro mediaci poměrně úzký, přesto ho lze otevřít a dojednat ve prospěch dětí dobrou dohodu. Na kazuistice si procvičíte možnosti postupu mediátora, jeho provázanost na další instituce a dozvíte se, jak v náročných rodinných sporech postupovat.

 

Co se naučíte:

  • rozpoznáte indikátory asymetrických partnerských vztahů a zvládnete práci s nimi,
  • pochopíte indikátory manipulace v partnerských vztazích a v širší rodině,
  • zvládnete odlišit toxické rodinné vztahy od situačního násilí a domácího násilí,
  • identifikujete různé formy domácího násilí,
  • na procvičované kazuistice prozkoumáte své osobní limity,
  • budete umět hledat možnosti „rozchodových dohod“ ve prospěch dětí žijících v rodinných konfliktech,
  • poznáte možnosti řešení rodinných konfliktů v případové konferenci,
  • rozeznáte situace zakládající oznamovací povinnost mediátora,
  • pochopíte a osvojíte si provázanost mediační práce s gescí orgánů sociálně-právní ochrany dětí a provázanost s dalšími orgány a pomáhajícími organizacemi,
  • odhalíte své vlastní „spouštěče“ a limity, kde jako mediátor ještě můžete pracovat.


Přednášející:

JUDr. Monika Selvičková, PhD.