CMI Certifikace mediátorů

CO JE CERTIFIKACE MEDIÁTORA A JAK PROBÍHÁ

 

Zkouška prověřuje odbornou způsobilost mediátora k vedení mediačního procesu. Garantuje, že uchazeč dostatečně ovládá mediační principy a splňuje nároky kladené na roli mediátora.  

 Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část probíhá formou testu a prověřuje znalosti ze zákona č.202/2012 Sb. o mediaci. Ústní část zkoušky probíhá formou simulovaného mediačního jednání a prověřuje praktické mediační dovednosti uchazeče.

 Výsledek zkoušky a zpětná vazba k výkonům jsou sděleny bezprostředně. Zkouška se hodnotí stupni uspěl-neuspěl. Úspěšný uchazeč obdrží certifikát CMI o prokázání odborné způsobilosti, neúspěšný uchazeč může zkoušku opakovat za poplatek.

 CMI pořádá certifikaci mediátorů dvakrát ročně. Složení zkušební komise tvoří renomovaní mediátoři, členové státní komise pro zkoušky zapsaného mediátora.  

 Účast je zpoplatněna částkou 2.800,- Kč. V případě opakování certifikační zkoušky hradí uchazeč 1.000,-Kč.

 

 PROČ SE CERTIFIKOVAT

 

 Prokázání odborné způsobilosti posílí vaši kredibilitu v pozici mediátora a usnadní schválení žádosti o živnostenské oprávnění v oblasti mediace.  

 I když certifikát CMI neopravňuje k automatickému zapsání do Seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, umožní vám si připravit se velmi reálně na průběh státní zkoušky zapsaného mediátora.

 

Zájemci o vykonání odborné zkoušky se mohou přihlásit písemně na info@conflict-management.org.

Vypsané termíny

Klikněte na jeden z volných termínů a pak na tlačítko "Přihlásit online"

Název kurzu Termín
a cena
Cena Stav
CMI Certifikace mediátorů
(červen, 2021)
23.6.20219:00 - 13:00
2.800 Kč
2.800 Kč  volno
CMI Certifikace mediátorů
(listopad, 2021)
30.11.20219:00 - 13:00
2.800 Kč
2.800 Kč  volno