Interkulturní komunikace

Kurz usnadňuje účastníkům pochopit myšlení a chování spolupracovníků nebo klientů pocházejících z jiných kulturních prostředí. Účastníci si osvojí základní aspekty interkulturního managementu a pochopí odlišnosti ve vnímání role nadřízeného, pojetí týmové práce nebo míře flexibility při dodržování pravidel a nejzazších časových termínů. Učí se, jak snadněji navázat vztah a jak předcházet kulturním nedorozuměním. Nabízíme také specializované programy zaměřené na určitý region.

Co se naučíte:

  • kulturní dimenze ovlivňující komunikaci aneb jak číst mezi řádky;
  • rozdíly ve vnímání času, přímosti sdělení, vyjadřování žádosti či nesouhlasu;
  • základní aspekty interkulturního managementu a komunikace na pracovišti.

Pro koho je program určen:

  • pro manažery a členy národnostně smíšených týmů,
  • zahraniční zástupce,
  • expaty.

 

Pro více informací a další programy nás kontaktujte na info@conflict-management.org.