Komplexní výcvik interních mediátorů

Šedesátihodinový intenzivní výcvik mediačních dovedností s cílem připravit účastníky na roli vnitropodnikových mediátorů, tj. nestranných odborníků, kteří napomáhají stranám v konfliktu najít smírné řešení. Účastníci si osvojí intervenční techniky k zdárnému vedení mediačního procesu, včetně překonávání jeho náročných momentů, jakými jsou situace, kdy je třeba strany přimět ke konstruktivnímu jednání či se posunout od hledání viníka k hledání řešení.

Co se naučíte:

  • profesionální vedení mediačního procesu s důrazem na uchování vlastní neutrality;
  • mediační techniky k zvládání silných emocí či překonání stagnace;
  • motivovat účastníky k převzetí spoluzodpovědnosti za nalezení řešení;
  • strategicky využívat oddělených jednání či co-mediátora.

Pro koho je program určen: 

  • pro interní mediátory,
  • manažery,
  • pracovníky HR a právních oddělení.

 

Pro více informací a další programy nás kontaktujte na info@conflict-management.org.