Komplexní výcvik interních facilitátorů

Kurz posiluje dovednosti v oblasti efektivního vedení skupinových jednání, workshopů a porad. Účastníci se naučí řadu facilitačních technik k udržení struktury diskuse a zvládnutí krizových momentů.

Co se naučíte:

  • připravit strukturu jednání, identifikovat cíle a vhodný formát;
  • porozumět roli facilitátora při řízení a strukturování diskuse;
  • vést jednání skupiny v souladu s jejími cíli, ovládat facilitační techniky;
  • řešit krizové momenty jednání a zvládat problémové účastníky.

Pro koho je program určen:

  • pro manažery,
  • pracovníky oddělení lidských zdrojů,
  • vedoucí projektových týmů.

 

Pro více informací a další programy nás kontaktujte na info@conflict-management.org.