Nařízené setkání s mediátorem

Dle zákona o mediaci č.202/2012 Sb. může soud stranám v konfliktu nařídit první setkání s mediátorem a za tímto účelem soudní jednání přerušit. Setkání s mediátorem má pouze informativní charakter, nejedná se tedy o mediaci jako takovou. Cílem prvního setkání s mediátorem je informovat o výhodách mediačního procesu a zvážit možnost řešit váš spor mimosoudně. Účast na prvním setkání s mediátorem je povinná a nelze ji delegovat na právního nebo jiného zástupce. Naopak vstup do mediace je zcela dobrovolný a uskuteční se pouze v případě, že všechny sporné strany s tímto postupem souhlasí a podepíší Smlouvu o provedení mediace. Odměna mediátora za první setkání se stranami je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb. na 400 Kč za každou započatou hodinu. Rozhodnete-li se pro mediaci, je honorář mediátora smluvní.

Pokud půjdu k mediaci, ztrácím tak právo jít později k soudu?

Práva obou stran zahájit soudní řízení (nebo v něm pokračovat) zůstávají nedotčena. Veškerá řízení (s výjimkou těch, která mají čistě zachovávací charakter) však budou pozastavena, dokud se strany nedohodnou, nebo pokud jedna strana- či mediátor- neprohlásí, že proces mediace skončil.